Udvalg - Bymidlerne

Siden Jammerbugt Kommunes etablering har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget årligt bevilget 10.000 kr. til hvert af Jammerbugt Kommunes lokalområder.


De lokalsamfund, strategien omfatter, modtager årligt et tilskud. Tilskuddet kan anvendes til projekter, som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes politikker og den lokale LUP. For eksempel små anlægsprojekter, sociale og kulturelle events og arrangementer. Lokalsamfundet kan vælge at spare op til større projekter. Tilskuddet kan også anvendes til forplejning i mindre omfang i forbindelse med møder og lignende. Tilskuddet kan ikke anvendes til rejser og honorarer til lokale. 


Tilskuddet administreres af lokalområdets repræsentant i Landdistriktsrådet og af to andre valgte, der også skal repræsentere netværk eller foreninger i lokalområdet.

For at søge skal du skrive en kort beskrivelse af hvad du søger til, og sende det til et af medlemmerne i udvalget. 


Formand

Medlem i Landdistriktsrådet

Stifter af Sdr. Saltum Erhvervsklub

Nathalie Albrechtsen
Stavadvej 10
9493 Saltum
Tlf.: 22 80 44 47

Email: natmaralb@hotmail.com 

1. Suppleant

Formand Sdr. Saltum landsbyråd


Tom Nielsen
Horsedalsvej 7
9493 Saltum
Tlf.: 20 72 12 50

Email: nielsen2009@live.dk

2, Suppleant

Medlem af Sdr. Saltum
Kultur og Forsamlingshus

Erik Marskot
Fælledvej 18 A

9493  Saltum

Tlf.: 24 60 40 95

Email: