Avisudklip fra 2007


Sdr. Saltum har stadig luft til vindmøllekamp

Borgerforeningen opfordrer kommunalbestyrelsen til at gøre som kollegerne i Tønder Kommune

af Grete Mill d. 18. december 2007 

SDR. SALTUM: Mads Kaae Jørgensen og Sdr. Saltum Borgerforening har ikke opgivet kampen mod kæmpevindmøller. - Beslutningen tages på kommunalbestyrelsesmødet torsdag. Men vi synes, der er kommet nye aspekter til, siden teknisk udvalg indstillede planen til vedtagelse, siger Mads Kaae Jørgensen, der er foreningens formand. Gennem læserbreve har han tilkendegivet holdningen blandt medlemmerne. Senest med en appel i NORDJYSKE til borgmester Mogens Gade (V) om at lade sagen gå tilbage til Miljøministeriet. - Siden kommunens teknik- og miljøudvalg vedtog planen, har Tønder Kommune gjort præcis, hvad vi ønsker skal ske her i Jammerbugt Kommune. Når Tønder kan, kan Jammerbugt vel også. Måske staten siger, at kæmpemøllerne skal bygges. Men så har de lokale politikere i hvert fald fulgt de berørte borgeres indsigelser. Der har også været folketingsvalg, siger Mads Kaae Jørgensen. E-mail fra Mogens Gade I et personligt e-mail svar fra borgmester Mogens Gade på borgerforenigsformandens appel, lyder det bl.a.: - Vi skal naturligvis tage alt med i vore overvejelser, inden vi træffer en beslutning i Kommunalbestyrelsen om møllerne. Men du er sikkert også bekendt med, at det er et enigt teknisk udvalg, som indstiller planen vedtaget. I e-mailen lover borgmesteren Mads Kae Jørgensen ¿en seriøs behandling, hvor også dine input vil indgå.¿ Dertil siger borgerforeningsformanden: - Det kan godt være, det var et enigt teknisk udvalg. Men Søren P. Mortensen, der er formand, skrev i et læserbrev, at han personligt helst så de nye, store vindmøller opstillet til havs på egnede steder. Det var også holdningen i den tidligere Pandrup Kommune. Formand ved et tilfælde Den 40-årige mekaniker med opvækst i Saltum og job som bilsagkyndig på Applus i Nørresundby, Mads Kaae Jørgensen, blev borgerforeningsformand og dermed talsmand for byens borgere ved et tilfælde. Da var der ikke mange, der skænkede vindmøller mange tanker. - Jeg havde været i bestyrelsen i et par år, da formanden var nødt til at holde op. Han havde ikke tid mere. Til generalforsamlingen til marts er det et år siden, jeg blev formand, fortæller han og fortsætter: - Mit ansvar var fra starten at føre scrapbogen. En dag sagde én til mig: Nu kommer der kæmpevindmøller. Så fulgte der lokalplantillæg ind ad døren og til borgerforeningen. Det var nu ikke alle, der fik det, fandt vi ud af. Men vi begyndte at sætte os ind i sagerne og gik optimistiske til borgermøde med kommunen. Vi tænkte, nu kan vi gøre indsigelser. Men vi blev ganske forfærdede, da vi kunne forstå, at det næsten var lov, tilføjer han.


Olie flød ud i Sdr. Saltum

Mellem 300 og 400 liter fyringsolie løb lige over middag ud fra en olietankvogn på Storgårdsvej i Sdr. Saltum. Mens chaufføren arbejdede med at fylde en tank på en ejendom opstod der en utæthed, der hvor olien pumpes ud fra lastbilens tank.

d. 28. november 2007  

Olieudslip på ejendom på storegaardvej i Søndersaltun hvor en tankbil fra Statoil sprang læk. Foto: Henrik Louis 

Beredskabsinspektør Michael Timm, Jammerbugt Kommune, fortæller, at der var en risiko for, at olien ville løbe via en regnsvandsledning ud i Ryå. Derfor blev ledningen til åen hurtigt stoppet for at forhindre en forurening af åen. Kommunens miljøafdeling er også på stedet. d. 28. november 2007 


Brand i halmballer i Sdr. Saltum

d. 30. okt 2007

Falck er lige nu igang med at slukke en kraftig brand på Storgårdsvej.

Branden er opstået i en såkaldt rundbuehal på en gård i Sdr. Saltum.

Ifølge Tv2Nords oplysninger er branden brudt ud i et lager med omtrent 40 halmballer.

Ifølge Falck er der hverken mennesker eller dyr i fare. Lagerhallen ligger dog tæt på gårdens øvrige bygninger, og brandvæsnet forsøger at sikre, at ilden ikke breder sig.


Traditionerne holder i Sdr. Saltum

d. 22. maj 2007 

Fra hestevognskørslen i fjor: Frederik Algren Jensen har styr på hesten og hans far, John Algren Jensen, holder øje med det hele. 

SDR.SALTUM: Hvad Sdr. Saltum ikke har af dagligvarebutikker, har den til gengæld af foreningsliv, traditioner og sammenhold beboerne imellem. Sdr. Saltum Borgerforening har lagt et omfangsrigt program, der lever op til stedets traditioner. Borgmester Mogens Gade (V) holder båltalen Sankthansaften og beboerne holder grillparty. 14. juli står byen på den anden ende fra morgenstunden. Der skal være hestevognstur, ringridning og grillfest og borgerforeningen har tilrettelagt det på den måde, at den giver kaffe og rundstykker på formiddagsturen ud i det blå med hestevogne, og efter turen er der ringridning på festpladsen og sluttelig grillfest. 17. november kan alle få grønlangkål i maverne ved en grønlangkålsfest og dans til Birgitte Kammer i forsamlingshuset, 1. søndag i advent julepyntes byen og 26. januar årets festbrag, dilettantforestillingen i forsamlingshuset. -mill


Borgere i Sdr. Saltum vil vise madvejen

- Genialt, sagde fundraiser om ide til fødevarekaravane med friske råvarer fra hele kommunen

af Grete Mill d. 29. marts 2007 

Arrangementer i Sdr. Saltum plejer at trække fulde huse, men kun 21 var til borgermøde. Foto: Ajs Nielsen  

SALTUM: Borgerne i Sdr. Saltum har ideer, der kan blive til glæde for både fastboende og turister. Det er en fødevarekaravane, markeder og gårdbesøg, så Jammerbugt Kommune kan vise sit særlige kulinariske flag med råvarer fra landbrug og kystfiskeri. Ideen er langt fra færdigudviklet, men den vakte gehør, da medlemmer af kommunens Tema- og Udviklingsudvalg tirsdag besøgte Sdr. Saltum Forsamlinghus som et led i den kommende landdistriktspolitik. - Det kunne være genialt, for det rummer job, beskæftigelse og fødevareudvikling, kommenterede kommunens fundraiser Lars Haagensen. Mødet byggede på ideer, som opstod på borgermødet i oktober, og en anden af dem har siden fyldt godt i beboernes tanker. Det er forsamlingshusets fremtid. Skal det renoveres eller bygges nyt? Derfor benyttede nogle af de 21 Sdr. Saltum-borgere - langt færre end ventet, bedømt ud fra indkøb af wienerbrød til kaffen - lejligheden til at spørge til tilskudsmuligheder. Og Kirsten Birke, V. Hjermitslev, gav et kort rids over, hvordan borgerne dér fik samlingshuset Lunden. Det var hele byens projekt, mindre håndværkskyndige lavede frikadeller til arbejdshold og ældre passede de små, så forældrene kunne trække i arbejdstøjet. Samtidig lykkedes det at få det hel op at stå uden underskud. Formanden for Tema- og Udviklingsudvalget Helle Bak Andreasen (V) opfordrede til, at beboere i Sdr. Saltum indsender et projekt og at Lars Haagensen involveres i økonomien og hjælper med ansøgninger. Pengemæssigt er Sdr. Saltum godt på vej, når fonden bag Skæg-Jerriks Hus bliver endeligt ophævet og huset solgt. Borgerne har i årevis ønsket bedre trafiksikring, bl.a. med cykelstier. I den forbindelse påpegede Iben Eriksen, at turisme er ligestillet med erhverv i Jammerbugt Kommune og at vejen til Rendbæk er den del af Margueritruten. - Derfor er det oplagt at tage den med, for kan vi ikke få cykelsti af hensyn til vores børns sundhed, kan vi måske, når man ser det i turismevinklen. Jeg er sikker på, at den batter mere, sagde hun. Forskønnelse af huse og omgivelser er også blandt ønskerne og i første omgang erklærede Helle Bak Andreasen, at det ikke er noget, som kommunen har indflydelse på, indtil Iben Eriksen brød ind: - Nogle af de huse, vi tænker på, tilhører kommunen. Resultatet blev, at borgerne udpeger de pågældende adresser for kommunen. På mødet blev nedsat en række arbejdsgrupper, bl.a. med forsamlingshus, fødevarekaravane og legeplads. Jane Koller blev valgt til landdistriktsudvalget. Det indebærer, at hun er kommunens kontakt og med til at betemme, hvad 20.000 kr. til igangsættelse af projekter skal bruges til. Betingelsen fra kommunal side er, at flere involveres for at sikre bredde og i Sdr. Saltum er der tre stærke foreninger. Derfor valgtes Kent Pedersen, Borgerforeningen, Søren Hedin, Ungdomsforeningen, og Martin Barchow, Forsamlingshuset, til pengeudvalget.


Overdans, mens festen blev tørlagt

Landsby og opland strømmede til dilettantforestillinger i Sdr. Saltum

d. 03. februar 2007  

Før det gik løs med Arthur Mortensens Lottogevinst. Suffløse Mai-Brith Lauritsen er stand by for Mads Jørgensen og til højre Aage Mortensen. Foto Erik Sah

SDR. SALTUM: Ikke færre end 300 tilskuere har set årets dilettant i Sdr. Saltum Forsamlingshus og de to foreninger bag arrangementet, Borgerforeningen og Ungdomsforeningen, kan næsten ikke få armene ned igen efter succesen. - Lørdag aften måtte vi overtale musikerne til at spille en halv time ekstra og øllene slap op. Det siger alt om arrangementets succes. Vi er glade og stolte over den store opbakning fra lokalsamfundet, men også mange fra Saltum og Pandrup havde fundet til Sdr. Saltum. siger formand for Ungdomsforeningen Christian Christiansen. Tirsdag aften var 130 mødt op og de sidst ankomne overvejede at køre igen, da muligheden for at få et glimt af skuespillerne var begrænsede. Ost og rullepølse Det overvejende ældre publikum tirsdag aften kunne efter forestillingen nyde ostemadder, rullepølsemadder og lagkage sponseret af Hvetbo Sparekasse. Efter kaffen sang man sange fra Salmebogen, ligesom traditionen byder. Formand Christian Christiansen kunne også glæde sig over et fint overskud på årets dilettant og foreningen er allerede klar til næste arrangement. Det er fastelavn 18. februar med tøndeslagning og fastelavnsboller. p.b.


Skæg-Jerriks berømte hus sælges

af Grete Mill d. 20. januar 2007 

Pengene går til forsamlingshuset - turistattraktionen, hans grav, bevares

SDR. SALTUM: Om få uger sættes det mest kendte hus i Sdr. Saltum til salg. Tiden er løbet fra Skæg-Jerriks Hus og Landsbyfonden i Hvetbo Herred, der står bag, har fået tilladelse fra Civilstyrelsen til at blive opløst. Desuden gav det tidligere teknik- og miljøudvalg i Pandrup Kommune tilladelse til en udstykning. Beboelsen og omkring 800 kvm have adskilles fra den del, som rummer byens eneste turistattraktion. Det er en høj med Skæg-Jerriks jordiske levninger. Samtidig kan brugerne af Sdr. Saltum Forsamlingshus se frem til moderne tider i det gamle hus. Pengene fra salget af Skæg-Jerriks Hus skal bruges til tiltrængt renovering. Køkken og toiletter - Huset indbringer måske 400.000 kr., men det vil vise sig. Vi håber, at vi kan begynde renoveringen af forsamlingshuset til efteråret, siger fondens formand, Søren Klausen Pedersen, der fortsætter: - Det er først og fremmest køkken og toiletrum, der trænger til gennemgribende fornyelse. Der er også lidt i kælderen og i den lille sal trænger der til nyt gulv og loft, siger han. Fonden har ifølge bestyrelsesmedlem Kent Pedersen desuden en egenkapital på omkring 400.000 kr. Ikke alle glider direkte over i forsamlingshuset. For fonden skal betale for tinglysning af en deklaration om, at der ikke må bygges på grunden med jordhøjen. Geværer på museum - Vi har bestemt, at borgerforeningen og ungdomsforeningen skal vedligeholde højen. Det er noget med at slå græs. Der er også nogle effekter i huset, bl.a. gamle geværer og nogle bøger, som vi lader gå videre til Egnssamlingen i Saltum, siger Søren Klausen Pedersen. Skæg-Jerrik, 1834-1915, lavede jordhøjen i stil med en gravhøj til sig selv, så han havde et sted at sove. Siden blev så hans urne anbragt i den. Han stiftede Hvetbo Herreds Landsbrugsfond, hvor forarmede småbønder kunne låne midler, og brugte sit hus til ungdommen. Derfor kalder Egnssamlingen stedet for verdens første ungdomshus. Det fungerede ifølge Egnssamlingen også som et lille hovedkvarter for den begyndende opstand i provisorietiden omkring 1890.


Dilettanten styrker landsbysammenholdet

Suffløsen er professionel fra Aalborg Teater, men amatørerne i Sdr. Saltum meget sjovere, synes hun

af Grete Mill d. 22. januar 2007 

Nogle af årets stjerner - fra venstre Jette Klausen Pedersen, Chr. Pedersen, Mads Jørgensen, Iben Eriksen og Ketty Nielsen. Foto: Erik Sahl 

SDR. SALTUM: Landsbyen Sdr. Saltum har en forening, der kan give alderstyngede fornyet optimisme. Det er Sdr. Saltum Ungdomsforening, for her har fødselsattestens årgang intet med medlemsskab at gøre. Det handler kun om interesse. - Vi har medlemmer, der er godt op i årene, fortæller foreningens Christian Christiansen, far til to-årige Josefine. Hun er yngste tilskuer til løjerne på scenen i Sdr. Saltum Forsamlingshus, hvor borgerforeningen og ungdomsforeningen tager tilløb til årets dilettantforestilling, Arthur Mortensens Lottogevinst. Dilettant er om noget befordrende for sammenholdet i byen. - Det hører med og der har været dilettant i Sdr. Saltum i hvert fald siden under Anden Verdenskrig. Det kan de ældre i byen mindes, bl.a. Dagny Marskot, der er over 90 år, siger Christian Christiansen. Og denne Dagny Marskot er den lille Josefines oldemor og stadig aktiv kogekone i forsamlingshuset. Mormor er instruktør Josefines mormor, Kirstine Marskot, er instruktør for første gang med Britta Nørgaard som hjælpeinstruktør. - Det er vanskeligt at finde en instruktør. Derfor sprang jeg til. Jeg ville ikke risikere, at årets dilettant ikke blev til noget. Det er såmænd ikke så svært at være instruktør, for det er øvede kræfter, der er med, siger Kirstine Marskot, der tilføjer: - Det er svært at slippe dilettanten, når man altid har boet her. Jeg synes også, vi skal blive ved med at holde på traditionerne i det her bette lokalsamfund. Det er noget, som folk kommer til, siger hun. Hvad instruktørparret mangler af erfaring, har til gengæld suffløsen. På det punkt ligger dilettanterne i Sdr. Saltum mange hestelængder foran amatørskuespillerne i mange andre bysamfund. Mai-Brith Lauritsen, sygeplejestuderende, har en lang fortid ved den rigtige scene. Hun havde roller på Det Hem'lige Teater i Aalborg og i flere sæsoner job som suffløse på Aalborg Teater. Rygerne holder stand Det var eksempelvis hende, der var parat til at hviske Maike Bahnsens Nora gennem Ipsens Et Dukkehjem, instrueret af Maideleine Røn Juul. - Men det her er meget hyggeligere og alle er glade. De professionelle agerer helt anderledes. De har anderledes forpligtelser. Her sjusser vi os frem, fortæller hun, hvorpå hun må hjælpe en af dilettanterne videre i spillet. Det er Elvira, spillet af Iben Eriksen, der har akutte problemer med replik og placering: - Jeg var stadigvæk her på scenen lige før, ikke os'? Det var hun. Og som så mange andre, dilettanter og tilskuere til prøverne, står den så på en sjat kaffe og en smøg. - Sdr. Saltum Forsamlingshus blive det sidste sted med rygeforbud, siger rygerne.

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang