Landdistriktsrådet for Jammerbugt Kommune

Landdistriktsrådet er sammensat af repræsentanter de 24 lokalområder og fem politikere, og Helle Bak Andresen er formand for rådet. Landdistriktsrådets primære rolle er at koordinere og komme med input til landdistriktsindsatsen i kommunen, så indsatsen matcher lokale behov og koordineres på tværs af de geografiske områder. 

Jammerbugt Kommunes strategi for kultur, fritid og landdistrikter kan læses her

Landdistriktstrådet Dette er baggrunden for, at der med strategien er etableret et landdistriktsråd. Landdistriktsrådet består af en repræsentant fra følgende lokalsamfund: 

Ingstrup, V. Hjermitslev, Saltum, Sdr. Saltum, Kaas, Moseby, Biersted, Nørhalne, Gjøl, Birkelse, Arentsminde, Halvrimmen, Øland, Skovsgaard, Tranum, Trekroner, Ørebro, Hjortdal, Thorup - Klim, Blokhus - Hune, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro

Landdistriktsrådets repræsentanter for de 24 lokalområder kan ses her    


LUP  for Sdr. Saltum

Er du nysgerrig på, hvad LUP'erne egentlig er for en størrelse? 🤔

✅ LUP står for "Lokale Udviklingsplaner" - hvert lokalsamfund har en LUP, og den har til formål at skabe en retning og en plan for lokalsamfundets udvikling.

✅ LUP'en rummer lokalsamfundets egen vision samt idéer til lokale projekter - som de selvfølgelig selv har formuleret.

✅ Jammerbugt Kommune rummer 24 lokalområder med LUP'er - i foråret 2021 skal LUP'erne opdateres, debatteres, konkretiseres og prioriteres.

Grundet Covid19 afholdes LUP-mødet i år online.
- Find dato og link til jeres møde i nedenstående og vær med til en aften hvor dit lokalområde er i centrum!

https://landdistrikt.jammerbugt.dk/politik/nyheder/lokale-udviklingsmoeder-lup-foraaret-2021/

✅ Sidder man som lokal forening, sammenslutning eller netværk og gerne vil søge kommunale midler til et projekt i lokalsamfundet, er det en god idé at bringe sine idéer på banen, når den nye LUP skal formuleres.

Det store engagement der summer ude i lokalområderne vil vi gerne bakke op omkring, så godt vi kan - og derfor byder vi ind til dialog, hvor jeres projekter, planer og mål for området er på dagsordenen


Landdistrikt og helhedsplan for Sdr. Saltum

Mål for Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik er:

  • At udvikle nye koncepter for borgerinddragelse
  • At skabe netværk og udvikle en bred forståelse for helheden
  • At give borgerne forståelse for at der lokalt også ligger et ansvar for at skabe udvikling
  • At man kan forvente opbakning fra kommunen
  • At skabe grobund for at de enkelte lokalområder er attraktive ifht. til bosætning
  • At sikre at alle lokalsamfund fungerer socialt og kulturelt
  • At sikre tilstedeværelsen af nødvendige faciliteter i lokalområderne
  • At sikre øget beskæftigelse gennem en styrkelse af det lokale erhvervsliv
  • At udviklingen foregår med respekt for naturen.

Landdistriktsprojekter

Egnssamling Saltum
Uldfestival
Stilledage i Fasanhuset, Lille Norge
Legeplads mv. i Sdr. Saltum
Bosætning i Sdr. Saltum
Forsamlingshuset i Sdr. Saltum
Husflidsskolen, Saltum

I Sdr. Saltum er der tydeligt bebyggelsespræg fra jernbanen, og det kan understreges i mulige landdistriktsprojekter eller formidling af områdets kulturhistorie. 


Lokalplan for Sønder Saltum

Plannummer 24.BE1   

Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus Landzone
Zonestatus Landzone
Plandistrikt Saltum
Bebyggelsesprocent 30%
Max. antal etager 1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse 1
Max. miljøklasse 3   

Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m². Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 

Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang